(021) 41261000
دوشنبه 5 آبان 1399 Monday  26 October 2020

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، نبش خیابان نهم ، برج بخارست ، طبقه دوم

شماره تماس: ۴۱۲۶۱۰۰۰-۰۲۱
۰۲۱-۴۱۲۶۱۴۰۳-۴(اسکناس) ۶-۴۱۲۶۱۲۰۲-۰۲۱ (حوالجات)
شماره فکس: ۸۸۷۱۰۳۶۸-۰۲۱
Email:info@exmeb.com

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما