(021) 41261000
دوشنبه 5 آبان 1399 Monday  26 October 2020
پولشویی

lawدر یک تعریف کلی “پولشویی” یا ” تطهیر پول” فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن ، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون ، مشروعیت می‌یابد و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. جهت مقابله و مبارزه با این پدیده غیرقانونی طرح های نوین متعددی در سطح ملی تدارک دیده شده است و سازمان های بین المللی متعددی نیز جهت مبارزه با این امر تشکیل شده اند. اصول مشترکی در مورد ارکان حقوقی و اجرایی نظام های مبارزه با پولشویی وجود دارد که شناخت این اصول در شفافیت معاملات و دانش پذیری مشتریان گرامی راهگشا خواهد بود

قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های داخلی:

قوانین:

آئین نامه‌ها:

دستورالعمل‌ها :

استانداردها و دستورالعمل های خارجی:

نهادها و سازمان‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی:

فایل‌های آموزشی: