امروز : دوشنبه 22 ارديبهشت 1399

ماموریت ، چشم انداز

تاریخ ارسال : 1400/08/19


بیانیه مأموریت صرافی خاورمیانه
صرافی خاورمیانه با اتکا به توسعه سرمایه انسانی و فناوری نوین تلاش خود را در جهت ارائه راه حل های جامع ارزی به فعالان اقتصادی کشور در چارچوب قوانین پولی و بانکی همراه با تقویت و ارائه خدمات تکمیلی به واحد بین الملل بانک خاورمیانه به کار میگیرد. همچنین، با آگاهی از مسئولیتی های اجتماعی خود را در راستای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه اجتماعی گام برمی دارد.
 
بیانیه چشم انداز صرافی خاورمیانه
انتخاب نخست فعالان اقتصادی در کسب خدمات جامع ارزی