امروز : دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
ارتباط با ما

شركت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه

آدرس : آدرس : ایران، تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ( بخارست ) ، نبش خیابان نهم ، برج بخارست ، طبقه دوم

تلفن : 02141261000

نمابر : 02188710368

ایمیل : info@exmeb.com