امروز : دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
خرید و فروش حواله ارزی


• کارگزاری و آزادسازی ارزهای منشا دار و ارسال بحساب ذی‌نفعان در کشورهای مختلف جهان

• انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها

• ارائه خدمات برون مرزی در کشورهای مختلف

• نگهداری و مدیریت (تبدیل، جابجائی و ارسال) وجوه ارزی متقاضیان

• انجام و ارائه سایر خدمات ارزی مجاز در چارچوب مقررات و ضوابط ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا

• ارائه نظر مشورتی در امور ارزی در چارچوب مقررات و ضوابط ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا